פרשת וישלח

Intervention Rav Errera שליטא Collège / Lycée

 

 

Intervention Rav Errera שליטא Collège 

 

 

Intervention Rav Ibidia שליטא Smartphone